Hvem er vi:

Daglig leder Hans Ingjerd har 15 års erfaring med bygging av hytter fortrinnsvis i den norske fjellheimen. I tillegg til å bygge egne hytter har han vært prosjektleder for flere andre hytteprosjekter og har bistått grunneiere i utvikling av deres hyttefelt.
Har også vært prosjektleder/byggeleder for norges største hyttebygger- FH Gruppen

Å bygge hytte innebærer at mange viktige avgjørelser skal tas gjennom hele prosessen. Vi har bygget hytter i mange år og kjenner markedet godt.

Vi opererer i dag over det meste av Telemark og Buskerud.

Ta kontakt så ser vi om Hyttero kan bli deres gode hjelper for å gjennomføre hyttedrømmen.